Joakim Nygård Archive Linked About

Linked

Macintosh fylder 40

24 Jan 2024 -

For 40 år siden introducerede Apple Macintosh, den første almindeligt tilgængelige computer med en grafisk brugerflade med vinduer, ikoner og en mus. På mac40th.com findes fine billeder af alle Macintosh nogensinde lavet.

AI Bamser

18 Dec 2023 -

OpenAI og hypen om kunstig intelligens er alle vegne. Jeg forbliver både skeptisk og bekymret over den ekstremt hurtige udrulning til så mange områder. Nu er legetøjet også ved at blive invaderet og det lyder som en gyser-film:

Grok er det første produkt fra en opstartsvirksomhed i Silicon Valley kaldet Curio, der bruger Open AIs teknologi i en række tøjbamser som Curios stiftere siger vil være i stand til at føre lange, fuldt interaktive samtaler og lade barnet se den næsten som en ligemand eller ven [min oversættelse].

Ak! En ting er fantasivenner og leg med bamser som var de levende. Traditionelt elektronisk legetøj afspiller blot optagne lyde, interaktionen er styret af barnet og forudsigelig, forståelig. Modeller som ChatGPT er noget ganske andet—så overbevisende at voksne mennesker lader sig rive med.

Eaton sagde at Grok vil komme med en app til forældre, der vil vise fulde udskrifter af alle samtaler barnet har med legetøjet [min oversættelse]

En voldsomt invaderende overvågning af barnet! Var det voksne ville sådan en aflytning være kriminel. Vi har som samfund i den grad brug for samtale og stillingtagen til, hvad vi ønsker at bruge AI til, på hvilke måder og, ikke mindst, hvor vi ikke ønsker det. Et oplagt sted at starte begrænsningen er overfor børn.

Desværre viser situationen med afhængighedsskabende apps som Instagram, Tiktok og før det Facebook nok, at lovgivningen er alt for langsom og at de (vi?) voksne ikke forstår konsekvenserne, før skaden er sket.

Lad os tale sammen. Det er aldrig for sent at tage stilling.

AI finder nye krystaller

12 Dec 2023 -

Google DeepMind har med brug af et AI værktøj kaldet GNoME udforsket og evalueret mere end to millioner nye krystallinske strukturer. 380.000 af dem er stabile nok til at kunne syntetiseres for videre eksperimenter.

Artiklen fra DeepMind nævner The Materials Project, nyt for mig, der i godt ti år har brugt supercomputere og avancerede algoritmer til at udforske nye materialer. GNoME har mangedoblet området, der kan afsøges. Det er spændende brug af AI og fascinerede resultater, der måske kan bidrage til bedre batterier eller superledere.

Det er også et godt eksempel på et område hvor der ikke er brug for de efterhånden almenkendte store sprogmodeller (LLMer) som ChatGPT. Målet her er ikke udforskning af sprog men kemi.

Alexa lyver om det amerikanske valg

25 Oct 2023 -

Amazons digitale assistent Alexa er ikke en troværdig kilde til information. Cat Zakrzewski skriver for The Washington Post:

Midt i bekymringen for at kunstig intelligens vil accellere spredningen af misinformation, dukker en vild påstand op fra en mere almindelig kilde: Amazons Alexa, der erklærede at presidentvalget i 2020 var stjålet.

Til et spørgsmål om svindel i valgkampen — hvor Joe Biden vandt over president Donald Trump med 306 valgmandsstemmer — svarede den populære assistent at valget var “stjålet ved udbredt valgsvindel” og citerede Rumble, en video-streaming tjeneste ofte brugt af højreorienterede. [min oversættelse]

I lighed med Bings hallucinerende ikke-resultater, er de mere kendte assistenter som Amazon tydeligvis heller ikke til at stole på. Det er måske mere afgørende end nogensinde at vi husker at være kritiske overfor det vi ser, hører og læser.

Den sidste side

25 Jun 2023 -

De seneste dage har dele af internettet været optaget af Reddits beslutning om at tage betaling for API adgang. Særligt brugen af Reddit som træningsdata til LLM som ChatGPT har forstærket udsigten til en indtjeningsmulighed (LLM er en forkortelse for Large Language Model, store sprogmodeller, der danner basis for bl.a. de nye chat-AIer).

Prisændringen har bl.a. presset Christian Selig til at lukke Apollo, bredt anerkendt som den bedste Reddit app. Som en reaktion på dels lukningen og dels den virkelig dårlige håndtering af Reddits skifte til at tage betaling for brug af deres API, valgte en stor del af Reddits største fora at lukke, de fleste i 48 timer men enkelte permanent.

Reddit er mange ting, også rodet og pinligt, men der er så meget viden og information samlet og modereret - frivilligt. Det er på mange måder en moderne udgave af Usenet, bortset fra den (afgørende) profitdrevne del. Jeg skrev i maj sidste år om Googles fald fra toppen og linkede til Dmitri Breretons blog om Reddits vækst. Desværre ender det måske nu i fortjenestens navn og efter (mis)brug af de nye hypede algoritmer.

Alex Pareene for Defector:

Vi lever i den sidste tid med et brugbart internet. Fremtiden er oplyste diskussioner bag låste døre, i Discords og private fora, med det offentligt tilgængelige net i stigende grad fyldt med affald skabt af LLMer, der kun stilistisk ligner brugbar information. [min oversættelse]

Lad os søge efter en bedre version.

AI og mine billeder

16 May 2023 -

Når computeralgoritmer (AI) som Stable Diffusion og Midjourney kan generere billeder af hvad som helst, bliver det endnu vanskeligere fremover at vide, hvad der er virkeligt, hvis man ikke har set det med egne øjne.

Jeg tænkte i første omgang på nyheder, historieforfalskning eller anden manipulation på samfundsniveau. Jeg talte med min bror om at der er opstået en tidsmæssig skillelinje: Før og efter AI (E.AI). E.AI er omkring 2022 da generatorerne fik deres offentlige gennembrud. Den stigende andel af genererede billeder får også betydning for træning af fremtidige modeller, fordi data ikke længere kun (fortrinsvis) vil bestå af menneskeskabte ord og billeder men også af tidligere AIers output.

Det får måske endnu større betydning for private billeder, der lægges online på diverse sociale netværk, i hvert fald emotionelt. Billederne her kan manipuleres, modeller trænes på ansigter til at skabe forfalskede situationer med virkelige mennesker som aktører. Den venlige version er et falsk foto af mig på en strand, jeg aldrig har besøgt – se mit smukke liv. Den grimme er et falsk billede af mig i en kompromiterende situation (husk blot debatten om pornografiske deepfakes i 2021). I begge tilfælde vil det over tid blive stadigt vanskeligere at afsløre falskneriet.

Måske skal vi tilbage til at dele mindre med færre?

Ikke-resultater

27 Mar 2023 -

Janelle Shane har eksperimenteret med Bings AI søgemaskine og hun er ikke imponeret. Den halucinerede søgeresultater når hun stillede specifikke spørgsmål til sin egen blog.

Hvis en søgemaskine finder hvad man leder efter, uanset om det findes eller ej, så er den værre end ubrugelig. [min oversættelse]

Mere Sydney

22 Feb 2023 -

James Vincent skriver for The Verge klogt om ikke at overvurdere AI:

I adfærdspsykologien bruges spejltesten til at afklare dyrs evne til selvgenkendelse. Der er flere udgaver af testen men essensen er altid den samme: Genkender dyret sig selv i et spejl eller tror de det et andet individ?

Netop nu bliver menneskeheden forevist sin egen spejltest takket være AIs voksende evner — og en hel del i øvrigt smart mennesker fejler den.

Spejlbilledet er vores rigdom af sprog og skrift som er blevet presset ind i disse modeller og nu reflekteres tilbage til os. [min oversættelse]

Selvom programmerne ikke er det kvalitative spring, vi forledes til at tro, kan den kvantitative forbedring stadig have enorm indvirkning på hele vores samfund. Og så står jo stadig spørgsmålet om, hvad vi stiller op med et spejlbillede, vi synes ligner noget nyt.

Teknologi er et sugerør

8 Dec 2022 -

Vores liv er indhyllet i teknologi. I mange sammenhænge ser vi ofte teknologi som en kilde til energi eller råvarer. Det ligner en kilde, fordi det åbner nye muligheder for udnyttelse og øger den tilgængelige råstofmængde. Det er dog ikke tilfældet.

I stedet er teknologi at betragte som et sugerør, hvor mere viden og kunnen øger sugerørets diameter. Det gør det muligt for os hurtigere at udvinde råstoffer og omsætte energi, men den samlede mængde øges ikke.

Et eksempel er fiskeres brug af ekkolod. Der kommer ikke flere fisk i havet af at vi bliver bedre til at finde dem. Tvært imod fanger vi dem, der er, hurtigere og risikerer at udrydde bestanden. Når vi bliver bedre til at hente olie op af undergrunden, får vi hurtigere hentet det sidste.

Prisen for teknologi er at vi hurtigere opbruger resourcen.

HyperCard i browseren

16 Nov 2022 -

Decker, et fantastisk projekt af John Earnest, ligner og føles som HyperCard. Det virker i browsere men der er også apps til både Mac og Windows, men web-delen virker mest rigtig i dag.

Decker bygger på arven fra HyperCard og den visuelle æstetik fra klassisk MacOS. […] Færdige sæt kan gemmes som enkeltstående, selvkørende .html dokumenter der kan deles, hvor som helst en hjemmeside kan gemmes. (min oversættelse)

Ren nostalgi :)

Realkreditrentens indvirkning på boligprisen

21 Sep 2022 -

Den Europæiske Centralbank har analyseret boligmarkedet og sammenholdt renteniveau med prisudviklingen:

Ifølge den estimerede model fører en realkreditrentestigning på 1 procentpoint, alt andet lige, til et falde i huspriser på ca. 5% efter omtrent to år. (min oversættelse)

Særlig lave renter giver en større effekt:

i en situation med lav rente bliver det forventede fald i huspriserne ved en rentestigning på 1 procentpoint omkring 9% […] efter ca. to år. (min oversættelse)

Med en nuværende stigning i den lange realkreditrente på 4%-point siden 2021, giver det et muligt fald på (1-0,09)4, 31% frem mod 2024. Det er godt nok voldsomt.

Facebooks dybe, mørke datasø

12 Sep 2022 -

I forbindelse med en retsag om misbrug af persondata fra Cambridge Analytica skandalen er to erfarne Facebook sotwareudviklere i en høring i marts blevet spurgt om, hvad Facebook har gemt af information om brugerne og hvor er det gemt. The Intercept skriver:

[Facebook] har indsamlet så meget data om så mange milliarder mennesker og organiseret det så forvirrende at fuld klarhed er umulig på et teknisk niveau. Ved høringen i marts 2022 beskrev Zarashaw og Steven Elia [begge højtstående ledere af softwareudvikling] Facebook som et data-behandlings apparat så kompleks at det trodser forståelse indefra [min oversættelse].

Det offentliggjorte referat bekræfter et internt dokument fra Facebook, der blev i april blev lækket til Motherboard. Fra dokumentet

“Forestil dig du holder en flaske blæk i hånden. Denne flaske blæk er en blanding af alle mulige typer af brugerdata (3PD, 1PD, SCD, Europa, osv.) Blækket hælder du i en sø (vores åbne data systemer; vores åbne kultur) … og det flyder … alle vegne. Hvordan får du blækket tilbage i flasken? Hvordan organiserer du det igen, så det kun flyder til tilladte steder i søen?” [min oversættelse, min fremhævning]

(3PD betyder 3. parts data; 1PD betyder 1. parts data; SCD betyder data i sensitive kategorier)

Som udvikler er det en genkendelig tilgang fra gamle dage, dengang vi hackede prototyper sammen uden at tænke på sikkerhed eller databeskyttelse. Det er mange år siden efterhånden. Måske Zuckerbergs gamle motto “move fast and break things” skulle have været skiftet ud noget før?

Tiktok Tracking

19 Aug 2022 -

I sidste uge skrev jeg om overvågning af hjemmesider i apps som Instagram og Facebook (begge ejet af Meta/Zuckerberg) med udgangspunkt i Felix Krauses analyser. Nu har han lavet en lille hjemmeside, der indikerer, hvorvidt browseren i apps indsætter JavaScript og yderligere afsløret at TikTok har mulighed for at indsamle alle tastaturtryk:

TikTok iOS abonnerer på alle tastetryk (tekstfelter) på tredjeparts hjemmeside vist fra TikTop appen. Det kan inkludere adgangskoder, betalingskort og andre følsomme oplysninger. […] Vi kan ikke vide, hvad TikTok bruger oplysningerne til, men fra et teknisk perspektiv er det det samme som at installere en keylogger på tredjeparts hjemmesider. [min oversættelse]

Alt du indtaster og gør på hjemmesider besøgt i TikTok appen (…og Facebook/Instagram) kan altså spores og bliver måske (sandsynligvis?) sendt til TikToks servere. Hvad der herefter sker med oplysningerne er uvist. Det minder meget om Wikipedias definition af Malware

Skattefradrag på boligopsparing

15 Aug 2022 -

Venstre skriver i deres boligudspil, at de er klar over at ejerboliger er svære at få råd til i mange byer:

Der er en særlig udfordring med de unge førstegangskøbere, som kan have svært ved at få fodfæste på boligmarkedet. […] Den udvikling vil Venstre tage et opgør med og gøre boligmarkedet mere tilgængeligt for almindelige hårdtarbejdende danskere, der også har en drøm om at eje deres egen bolig.

En del af deres forslag indebærer et skattefradrag til boligopsparing:

Derfor vil vi indføre en boligopsparingskonto til førstegangskøbere. På kontoen kan førstegangskøberen spare op til det første køb af bolig. Kontoen skal være fradragsberettiget, så man som førstegangskøber får bedre mulighed for at spare op til udbetalingen til købet af sin første ejerbolig.

Principielt vil det føre til prisstigning, hvis flere får råd og efterspørgslen derfor øges. Det hjælper reelt nuværende ejere og er altså det modsatte af det erklærede mål.

Browsing på mobilen

12 Aug 2022 -

Det startede med en artikel af Felix Krause, der forklarer at Facebook og Instagram apps indsætter JavaScript kode på besøgte hjemmesider gennem deres egen mini-browser i appen:

Det gør det muligt for Instagram at overvåge al aktivitet på eksterne hjemmesider, uden tilladelse fra hverken brugeren eller hjemmesidens udbyder [min oversættelse]

Det inkluderer indsamling af brugernavne og adgangskoder, betalingskort, tidligere køb på hjemmesiderne, scrollposition (en indikation af læseaktivitet), klik og kopiering af tekst og billeder! Krauses undersøgelse indikerer dog kun indsamling de besøgte hjemmesiders adresse.

Herfra en god artikel af Adrian Holovaty om flere problemer med mini-browsere i apps, f.eks. irritation ved at de ofte medfører at jeg skal logge ind igen på den besøgte hjemmeside, men fremhæver de vigtige sikkerhedsmæssige problemer:

Når en app viser en hjemmeside via et webview [mini-browseren nævnt ovenfor], har appen kontrol over siden. […] Det betyder at appen kan indsætte vilkårlig JavaScript på enhver hjemmeside, der vises i det webview [min oversættelse]

Og videre til browserprogrammør Alex Russells serie om betydningen af browservalg, del 2:

Selvfølgelig ville de [Facebook] blive grebet i at spore brugere over internettet via in-app browsere, præcis som denne artikel advarede om sidste år [min oversættelse]

Der er mange vigtige pointer i de nævnte artikler, men konkret, sikkerhedsmæssigt er konklusionen klar: Sørg altid for at åbne links til hjemmesider i den fulde browser på telefonen.

Cost of Mistakes

21 Jun 2022 -

Fantastic advice by Ward Cunningham, developer of the first wiki and much, much more:

I can’t tell you how much time is spent worrying about decisions that don’t matter. To just be able to make a decision and see what happens is tremendously empowering, but that means you have to set up the situation such that when something does go wrong, you can fix it. […] When you get in situations where you cannot afford to make a mistake, it’s very hard to do the right thing. So if you’re trying to do the right thing, the right thing might be to eliminate the cost of making a mistake rather than try to guess what’s right.

Said in the context of software development, I think it applies to many aspects of life.

Cantor

30 May 2022 -

Impressive work from 2017 by Scott Farrar, May-Li Khoe and Andy Matuschak exploring how to build digital tools to help manipulate and understand math concepts:

What if you had some new way to represent numbers in your head—and manipulate them in your hands—that made certain thoughts easier to think? We’ve designed new interactive representations of numbers to attempt just that.

Many of the ideas have been implemented on Khan Academy today.

Prisfald på boliger

19 May 2022 -

Jeg har tænkt lidt mere på hvad den stigende rente og inflationen gør ved boligpriser og afdragsbyrde. I dag er den faste rente på et 30-årigt obligationslån steget til 4% (rd.dk) fra 1,5% tidligere i år. Det betyder at et rent annuitetslån er blevet godt 1200,- dyrere om måneden pr. million før skat. For at ramme samme ydelse, skal lånebeløbet falde med ca. 25% (før rentefradrag)!

Det ser ud til at også bankerne er ved at melde det ud, i første omgang Handelsbanken (Finans.dk 18. maj):

Vi venter således som udgangspunkt, at huspriserne på landsplan vil falde med i omegnen af 10-15 pct. over det kommende års tid, og vi vil bestemt ikke udelukke mere markante prisfald i de dyreste områder som for eksempel lejlighedsmarkedet i København.

Og Nordea Kredit og Jyske Realkredit (Finans.dk 19. maj):

I kommuner, hvor boligpriserne er uændrede i forhold til 1. januar 2021, skal boligkøbere forhandle et afslag på 16 pct. hjem, før de er kompenseret for de sidste 16 måneders stigende renter.

Samtidig er prisen steget på både varme, transport og fødevarer, så rådighedsbeløbet udhules. Det er længe siden vi har været i sådan en økonomisk situation.

A Quadra in the Browser

18 May 2022 -

More nostalgia :) Mihai Parparita:

I wondered what it would take to extend the Basilisk II support to have a macintosh.js-like experience in the browser, and ideally go beyond it.

Experience the classic Mac with System 7 or MacOS 8 right in the browser! I love it!

Google Search is Dying

8 May 2022 -

DKB:

Why are people searching Reddit specifically? The short answer is that Google search results are clearly dying. The long answer is that most of the web has become too inauthentic to trust.

In addition to being offended by their privacy invading practices, it seems to me that the results have been deteriorating over the years. And the ads take up ever more space.

I switched to DuckDuckGo some years ago and while I can’t say I haven’t looked back, I prefer it for many search terms.

  Linked archive