Joakim Nygård Archive Linked About

Mere Sydney

22 Feb 2023

James Vincent skriver for The Verge klogt om ikke at overvurdere AI:

I adfærdspsykologien bruges spejltesten til at afklare dyrs evne til selvgenkendelse. Der er flere udgaver af testen men essensen er altid den samme: Genkender dyret sig selv i et spejl eller tror de det et andet individ?

Netop nu bliver menneskeheden forevist sin egen spejltest takket være AIs voksende evner — og en hel del i øvrigt smart mennesker fejler den.

Spejlbilledet er vores rigdom af sprog og skrift som er blevet presset ind i disse modeller og nu reflekteres tilbage til os. [min oversættelse]

Selvom programmerne ikke er det kvalitative spring, vi forledes til at tro, kan den kvantitative forbedring stadig have enorm indvirkning på hele vores samfund. Og så står jo stadig spørgsmålet om, hvad vi stiller op med et spejlbillede, vi synes ligner noget nyt.