Joakim Nygård Archive Linked About

Teknologi er et sugerør

8 Dec 2022

Vores liv er indhyllet i teknologi. I mange sammenhænge ser vi ofte teknologi som en kilde til energi eller råvarer. Det ligner en kilde, fordi det åbner nye muligheder for udnyttelse og øger den tilgængelige råstofmængde. Det er dog ikke tilfældet.

I stedet er teknologi at betragte som et sugerør, hvor mere viden og kunnen øger sugerørets diameter. Det gør det muligt for os hurtigere at udvinde råstoffer og omsætte energi, men den samlede mængde øges ikke.

Et eksempel er fiskeres brug af ekkolod. Der kommer ikke flere fisk i havet af at vi bliver bedre til at finde dem. Tvært imod fanger vi dem, der er, hurtigere og risikerer at udrydde bestanden. Når vi bliver bedre til at hente olie op af undergrunden, får vi hurtigere hentet det sidste.

Prisen for teknologi er at vi hurtigere opbruger resourcen.