Joakim Nygård Archive Linked About

Realkreditrentens indvirkning på boligprisen

21 Sep 2022

Den Europæiske Centralbank har analyseret boligmarkedet og sammenholdt renteniveau med prisudviklingen:

Ifølge den estimerede model fører en realkreditrentestigning på 1 procentpoint, alt andet lige, til et falde i huspriser på ca. 5% efter omtrent to år. (min oversættelse)

Særlig lave renter giver en større effekt:

i en situation med lav rente bliver det forventede fald i huspriserne ved en rentestigning på 1 procentpoint omkring 9% […] efter ca. to år. (min oversættelse)

Med en nuværende stigning i den lange realkreditrente på 4%-point siden 2021, giver det et muligt fald på (1-0,09)4, 31% frem mod 2024. Det er godt nok voldsomt.