Joakim Nygård Archive Linked About

Brændstof og kWh

26 Sep 2022

Ved elektricitet anvendes normalt kilowatt-time, 1 kWh og vi bruger typisk 1500 kWh årligt pr. person i Danmark. Benzin indeholder ca. 9,7 kWh per liter (specifik energi ca. 46,4 MJ/kg, massefylde 0,755 g/cm³), men en effektiv benzinmotor kan kun udnytte omkring ⅓, altså lige over 3,2 kWh/l. Diesel indeholder ca. 10,77 kWh/l (specifik energi ca. 45,6, densitet 0,850 g/cm³). Moderne dieselmotorer udnytter op mod 45% af energien til fremdrift, svarende til 4,8 kWh/l.

Det betyder at et års gennemsnitligt strømforbrug kan genereres med under 500 liter benzin pr. person (462 l) eller ca. 310 liter diesel. En benzintank på 50 liter indeholder ~162 kWh udnytbar energi.

Med en gennemsnitlig literpris i 2. kvartal 2022 på 17,49 kr. kostede 1 kWh udnyttet fra benzin 5,39 kr. Gennemsnitsprisen i samme periode var 3,88 kr. for 1 kWh elektrisk energi.

Nyere Li-ion batteriers energitæthed angives til omkring 0,25 kWh/kg (næste generation kan formentlig nå 0,3 kWh/kg). Benzins udnytbare energi er med 4,30 kWh/kg mere end 15 gange så energitæt. Til gengæld er en elektromotor >98% effektiv (omend batteriet har et kapacitetstab ved lave temperaturer), hvorfor elbiler kan nå ned på 0,16 - 0,17 kWh/km, dvs. omkring 6 km/kWh. En moderne benzinbil kører omkring 15 km/l, hvilket med udnyttelse af en tredjedel af energien svarer til ca. 5 km/kWh.

DrivkraftDanmark opregnes Danmarks olieforbrug til 236 PJ i 2021, heraf udgør transport med 81% 191 PJ. Energistyrelsen har kun færdige tal for 2020 og her opgives det samlede energiforbrug til vejtransport til 152 PJ. Nedlukning under Corona medfører et midlertidigt fald og forbruget i 2019 var da også 164 PJ til vejtransport. Det kan omregnes til 45,56 TWh. DrivkraftDanmark angiver at cirka en tredjedel af personbilerne kører på diesel, så den gennemsnitlige udnyttelse af energiindholdet kan beregnes til (⅔ ∙ 33% + ⅓ ∙ 45%) ≃ 37% (forudsat forbruget af brændstof svarer til fordelingen på motortype). Den udnyttede energi til vejtransport er altså 16,86 TWh.

Energistyrelsens rapport fortæller at Danmarks samlede vindproduktion var på 58,1 PJ i 2019 eller 16,1 TWh, dvs. hele Danmarks vindkraft med en kapacitet på 6,1 GW kan lige knap dække energibehovet til vejtransport!