A PHP Developer's Blog - Joakim Nygård

About jokke.dk

jokke.dk is the personal website of , a software architect, entrepeneur and Mac user living in Copenhagen, Denmark. Read more »

Search the Site

Googlewash

11th April, 2003

The Register skriver om et fænomen, de kalder Googlewash, hvor googles automatiske sorteringsmekanisme fører til synspunkters forsvinden fra søgeresultaterne. Konkret drejer det sig om betegnelsen The Second Superpower, refererende til store dele af verdens befolknings modstand mod krigen i Irak, en betegnelse New York Times journalist Patrick Tyler fandt på. Inden for 42 dage forsvandt hans definition af udtrykket fra googles liste, på trods af at selv FNs generalsekretær Kofi Annan har brugt det. Jeg vil ikke referere hele artiklen på The Register, men rette opmærksomheden mod den egentlige pointe. At google trods størrelse og udbredte brug ikke altid finder alle relevante sider og at dens styrke [pagerank], som det gælder for alle søgemaskiner, samtidig kan være dens svaghed. Problemet opstår hvis og når store befolkningsgrupper for en væsentlig del danner deres opfattelse af verdens beskaffenhed og nyhedsbillede v.h.a. automatiserede computersystemer som google.
Efterfølgende foreslår jeg denne opfølgende artikel, hvor The Registers oprindelige artikel med så vidt vides første brug af ordet Googlewash er skjult i googles resultater.
Se også Google News er ikke kun nyheder.

« Fugle i flugt  –  Hehe »